Hírek > Rövid távú előrejelzés

2020 maj 19


Az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága 2014. július 7-én publikálta a rendelkezésre álló legfrissebb adatok piaci szakértők általi elemzése alapján elkészített ún. rövid távú előrejelzését, amely az eddigi 2014. évi adatok mellett rövid prognózist is tartalmaz a 2014/2015. évre.

A tej és tejtermék ágazatban az erős globális kereslet hatására a tejár továbbra is magas, a 2013 évit meghaladó szinten marad, az EU rekord magas tejfelvásárlása ellenére is.  Habár a növekvő kínálat eleinte a legtöbb tejtermék esetében árkorrekcióhoz vezetett a 2013 évi csúcs szinthez viszonyítva, a csökkenés megállni látszik a szezonális termelési csúcs elmúlta és, az elsősorban tejporra irányuló erős export kereslet következtében.

Az Unió tejfelvásárlása történelmi magas szinten
A kedvező időjárási körülmények, a jó minőségû és mennyiségû takarmánybázis, valamint a magas tejárak következtében az Unió tejfelvásárlása 6 %-kal nőtt az év első négy hónapjában, összehasonlítva a 2013. évi adatokkal. A növekedés ilyen nagy mértéke a 2013. év elejei kedvezőtlen időjárási körülmények miatti tejtermelés csökkenésből következik. Az elvárásokkal ellentétben néhány tagállam termelése a kvóta túllépés kockázata ellenére sem csökkent. Ez olyan országok esetében volt elvárt viselkedés, ahol a tejárak meglehetősen magasak, mint pl. Németország, Dánia, Hollandia és Ausztria. Kontrasztként megemlíthető Írország, ahol a termelés egészen 2014 áprilisáig jelentősen – a 2012. évi alacsony szintet elérve – csökkent, amikor is jelentős (+ 22 %) növekedés kezdődött. Váratlan a Lengyelországban mért 7,3 %-os emelkedés, tekintettel arra, hogy Lengyelország tejára az egyik legalacsonyabb az EU-ban. Azokban a tagállamokban, ahol a kvóták kihasználatlanok, a tejfelvásárlás jelentős mértékben növekedett az év első négy hónapjában. Ez különösen nyilvánvaló az Egyesült Királyság, Franciaország, Észtország és Románia esetében. Ezzel szemben Görögországban és a Cseh Köztársaságban a tejtermelés továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

A tejárak továbbra is 15 %-kal magasabbak az egy évvel korábbiaknál

A bőséges kínálatot könnyen felvette a piac, így az Uniós tejárak az év első négy hónapjában is stabilak maradtak, 15,5 %-kal a 2013. évi árak felett. Áprilisban az EU súlyozott átlagára 3 %-kal csökkent márciushoz képest, de a 38,35 EUR/100 kg árszint még mindig igen magas. További kismértékû csökkenés várható a tejtermékek áraiban bekövetkezett csökkenés miatt. A tejfelvásárlás csúcs időszakában ezen kívül a spot árak is csökkentek, elsősorban a feldolgozói kapacitások telítettsége miatt. Az előrejelzések szerint az év második felében az EU termelői tejárai továbbra is magas szinten  maradnak,  köszönhetően  a  főleg  export  piaci  erős  keresletnek,  valamint  hogy  a kínálati  maximum  időszaka  véget  ér,  és  a  tejtermékek  tőzsdei  árai  és  a  spot  árak  újra emelkedni kezdtek.
 
Az EU árak jól teljesítenek, annak ellenére is, hogy a tejtermelés a többi fő exportáló területen is magas: az USDA adatai szerint Új-Zéland, Ausztrália, az USA és az EU tejtermelése 4,6 %-kal nőtt az előző év első negyedévéhez viszonyítva. A növekedés különösen jelentős Új-Zélandon, ahol a tavalyi évi termelést nagymértékben visszavetette a szárazság. Az USA- ban a növekedés sokkal mérsékeltebb.

2,8 %-os növekedés az EU 2014. évi tejfelvásárlásában
Az év hátralévő részében az EU tejtermelésének növekedése várhatóan lelassul a 2013. második félévi magas felvásárlási értékekhez viszonyítva. A tejárak már csökkenni kezdtek a jelenlegi magas szintről, és már nincs kvótaemelési lehetőség a kvótarendszer megszûnése előtti utolsó évben. Emellett néhány termelőnek nehézségekkel kell szembenéznie a kvótatúllépési bírság egymás utáni két évben történő megfizetése során. A tejfelvásárlás csökkenése  már  májusban  tapasztalható  volt  Franciaországban,  Németországban  és  az Egyesült Királyságban.   Mindezek   alapján   2014.   évben   4   millió   tonna   tejfelvásárlás növekedés, azaz mindösszesen 145,3 millió tonna uniós tejfelvásárlás prognosztizálható. A kvótarendszer megszûnése 2015-ben azokban a tagállamokban, ahol a kvóta jelenleg korlátozza a termelést, annak növekedését vonhatja maga után. Mindazonáltal továbbra is a tej és tejtermék árak alakulása és az időjárási körülmények lesznek a tejtermelés fő alakítói. Ezek mellett a környezetvédelmi megszorítások, a földterületekért vívott harc más szektorokkal és a tejipar beruházási stratégiái is fontos szerepet fognak játszani. Mindezek alapján egy szerény, 2,3 %-os uniós tejfelvásárlás növekedés prognosztizálható 2015. évre.

A növekvő export keresletre a válasz a növekvő tejpor előállításban van

A  2014.  első  negyedévének  magasabb  tejkínálata  az  EU  tejfeldolgozóit  a  sovány tejpor (+17 %) és a teljes tejpor (+10 %) gyártásának növelésére ösztönözte 2013-hoz viszonyítva. Ennek hatására az EU árak márciusban csökkenni kezdtek, amely folyamat júniusban állt csak meg az erős világpiaci kereslet hatására. Június végére az EU sovány- és teljes tejpor árai körülbelül 7 %-kal maradtak el az előző évi 289, illetve 334 EUR/tonna áraktól.
Az év első négy hónapja alatt a tejporok iránti világpiaci kereslet, elsősorban Algéria és Kína keresletével nőtt: a kínai 530.000 tonnás import közel 80 %-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az EU jelentős mértékben szerzett előnyt ebből a piaci növekedésből.

A sovány tejpor export január és április között 66 %-kal nőtt a 2013. évi nyomott szinthez képest. Az algériai szállítmányok megkétszereződtek (55.000 tonna), a kínai megnégyszereződött (27.000 tonna), de nőtt a Nigériába, a Közel-Keletre és a Dél-kelet Ázsiába irányuló export is. Ugyanebben az időszakban a teljes tejpor EU exportja 30 %-kal emelkedett. A növekedésben itt is élen jár Algéria, amely 2014. első négy hónapjában többet importált, mint 2013-ban egész évben. Az angolai és kínai szállítmányok is jelentősen megnőttek, míg a hagyományos célországok exportja, mint Omán és Nigéria egy része, a 2013. évi szintnél alacsonyabban maradt. Az év hátralévő részében a növekedés mérséklődésére lehet számítani, tekintettel arra, hogy a 2013 első félévének gyenge teljesítését követően 2013 második félévében javult a tejpor előállítás és  az export is.  Mindezek alapján  2014. évre a sovány tejpor termelésének  és  exportjának növekedését 10, illetve 27 %-ban prognosztizálják 2013. évhez viszonyítva. Az alacsonyabb árak a közel-keleti és afrikai országokat importjuk további növelésére ösztönözhetik, lévén, hogy 2013-ban az ár korlát miatt az alacsony szinten volt. Emellett a kínai kereslet továbbra is erős marad a készlet felhalmozódások ellenére is. A teljes tejpor előállítás 2014-ben már második évben növekedhet a világpiaci keresletnek és a folyamatosan növekvő belső felhasználásnak (csokoládégyártás) köszönhetően.

A sajt export a csökkenő orosz piac ellenére is erős

Az orosz piac 2013-ban az uniós sajt export 33 %-át tette ki, aztán 2014 első négy hónapjában az Oroszországba irányuló szállítmányok 8 %-kal csökkentek, különösen a németországi export. Ez alatt az időszak alatt a teljes oroszországi sajt import 5 %-kal csökkent: az ukrán és német import megfeleződött, míg az argentin megnégyszereződött, a lengyelországi import pedig 25 %-kal csökkent.

A teljes EU export ezen időszak alatt csak 1 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, köszönhetően  az  olyan  új  célállomásoknak,  mint  Szaud-Arábia,  Egyiptom,  Líbia  és  az Egyesült Arab Emirátusok, ahova a szállítmányok jelentősen megnövekedtek.

Az egyes európai országokban tapasztalt fokozatos gazdasági erősödés ellenére a fogyasztásnövekedést a bizonyos mértékig a tejár növekedésére reflektáló magas fogyasztói árak korlátozzák. Az év első négy hónapjában a sajt előállítás 2,6 %-kal emelkedett a tejkínálat növekedésével összhangban. A belső fogyasztás alakulásának havi bázis alapján történő mérése nehézkes. A 2014. évi sajttermelés várhatóan 1,6 %-kal fogja meghaladni a 2013. évit, míg az export 2,5 %-kal nőhet, amennyiben az orosz import ismét normalizálódik. A fogyasztás esetében a szakértők a 17,3 kg/fő fogyasztás elérését prognosztizálják, amely 1,3 %-os növekedés 2013. évhez viszonyítva. A növekedés nagyobb részt az EU-13 tagállamaiban valósul meg, ahol a sajtfogyasztás  még mindig  jelentősen  alacsonyabb,  mint  az  EU-15  országaiban  (12,3  %, illetve 18,4 % volt 2013-ban).

Kedvező kereslet a tejzsír iránt

A vajtermelés 2,5 %-os emelkedése várható 2014-ben, elsősorban az erős export kereslet (+ 9%) és a magasabb belső fogyasztás (+ 3 %) hatására. A 2014 januárja óta csökkenő ár ellenére az uniós vaj ár június végére 354 EUR/100 kg szinten stabilizálódott, amely 12 %-kal alacsonyabb az előző évi árnál.
Az elmúlt évi elvárásokkal ellentétben jelentős kereslet van a tejzsír ipari felhasználása iránt, amelyben valószínûsíthetően a pálmaolaj elleni kampány is szerepet játszik. Az adatok azt mutatják,  hogy  az  import  továbbra  is  meglehetősen  alacsony,  habár  az  egy  főre  jutó fogyasztás 2012. óta kis mértékben emelkedik, amely trend a következő két évben is folytatódni látszik. Ahogy 2013-ban is jellemző volt, a vaj és különösen a feldolgozási célú vajolaj importja jelentős mértékben fog növekedni. Az export 22 %-kal nőtt 2014 első négy hónapjában, köszönhetően a nagyobb orosz keresletnek.
 
Csökkenő joghurtfogyasztás
A friss tejtermékek gyártása 2014-ben és 2015-ben is stabil marad, míg az egy főre jutó fogyasztás  enyhe  csökkenését  a  megemelkedett  export  kompenzálhatja.  A  fogyasztói  tej – főleg Kínába irányuló – exportjának több mint 10 %-os növekedését prognosztizálják (2014 első negyedévében 16 %-kal magasabb volt az export, mint az előző évben).

                     

A friss tejtermékek esetében kevésbé pozitívak a kilátások a korlátozott export lehetőségek következtében, kivételt egyedül a Kínába exportált UHT tejek jelentenek. Különösen a joghurtfogyasztás csökken, valószínûleg az egészségügyi előnyökre vonatkozó felfogásban bekövetkezett változások hatására. Ez az előállítás csökkentését is eredményezi, az előrejelzések 2014-re 0,5 %-os csökkenést mutatnak, a 2014. első negyedévének 2,7 %-os csökkenéséből kiindulva. Ezzel  szemben  a  közvetlen  fogyasztásra  szánt  tejszín  termelése  mintegy  2  %-kal  fog növekedni 2014/2015-ben az emelkedő belföldi felhasználásnak köszönhetően.

A tej ára a termelőtől a fogyasztóig
Az EU havi termelői tejára 2013 márciusa óta nagymértékben emelkedik. A legnagyobb növekedést, 20 %-ot, 2013 szeptemberében mérték.Ugyanezen időszak alatt az EU sajt árának növekedése átlagosan a + 7 % (Emmentáli) és a
+17 % (Gouda) között mozgott. Mindemellett a tej, sajt (és tojás) fogyasztói ára az Eurostat számításai szerint nem több mint 4 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva. Ez azzal a ténnyel magyarázható, hogy a mezőgazdasági termékek ára az előállítási költségek csak kis részét teszi ki.


Az EU termelői tejárának és fogyasztói árának változása
 (tej, sajt, tojás) 2013. május   2014. április
  Termelői ár  Fogyasztói ár
 EU  16.1  3.3
 Németország  16.9  8.7
 Franciaország  17.0  0.8
 Forrás: DG AGRI, EUROSTAT   

Az árnövekedés átvezetése a termelői tejáraktól a fogyasztói árakba tagállamonként különbözik. Németországban például 2013 májusa és 2014 áprilisa között a termelői tejár 17 %-kal nőtt, míg a fogyasztói árak 9 %-kal voltak magasabbak. Franciaországban ezzel szemben a 17 %-os termelői tejár növekedés csak elhanyagolható mértékben, az 1 %-ot sem elérve került átvezetésre a fogyasztói árakba. Mindez az élelmiszerlánc szerkezete közti tagállami különbségekkel és az élelmiszerlánc szereplői közötti tárgyalási erő különbségekkel magyarázható.

Forrás: Tej és tejterméktanács