Hírek > Komponenstartályok kialakítása, üzemirányítási rendszer korszerusítése

2020 maj 19


Az Európai Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatás jogcímén  meghirdetett „Mezogazdasági termékek értéknövelése„ keretében a 2008. június 16-án benyújtott pályázatunk címe a  „Takarmánykevero üzem komponenstartályainak kialakítása és a gyártóüzem üzemi irányítórendszerének korszerusítése” volt. A pályázat teljes anyagát külso segítség nélkül a saját szakembergárdánk állította össze, javarészt azon vezeto munkatársaink résztvételével, akik az elozo, Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében 2006. évben már egy sikeres pályázat elkészítését, lebonyolítását és elszámolását maguk mögött tudhatták.               

Az  EMV Alap által  meghirdetett „Mezogazdasági termékek értéknövelése" keretében benyújtott  pályázati anyagunk kedvezo elbírálásban részesült. A fejlesztés célja a meglévo koncentrátum- és késztápgyártó-rendszer átalakítása nyoA fejlesztés célja a meglévo koncentrátum- és késztápgyártó-rendszer átalakítása a nyomonkövethetoség színvonalának emelése, valamint a teljes keveréktakarmány-gyártási folyamat irányításának korszerusítése. A projekt egyben a második szakasza a 2006. évben elfogadott, a muszaki- és termelési feltételek korszerusítését célzó átfogó fejlesztési stratégiának, amelynek teljes megvalósulásával a piaci pozícióink megerosítése, az új termékek gyártási lehetoségeinek kiszélesítése, az élelmiszerbiztonság növelése és mindezek eredojeként a hosszú távú és eredményes gazdálkodásunk alapjai teremtodnek meg.

A pályázat muszaki tartalmát  az 1 db 400 m3-es,  a 4 db 60 m3-es komponens elotartály megépítése és a tartályoknak a meglévo anyagtovábbítási rendszerbe való illesztésének gépi technológiai kivitelezése valamint a keveréktakarmány-gyártó üzem üzemirányító rendszerének (elektromos csatlakoztatás és automatizált folyamatvezérlés) kiépítése alkotta.       

                      

A pályázatunkat a Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elozetesen helyszíni szemle keretén belül megvizsgálta, majd 2008. október 18-i nappal befogadta azt. A pályázatunk befogadásától számított nem egészen két hónapon belül, pontosan 2008. december 11-én kelt dokumentumában az MVH kiadta a támogatási határozatát, amelyben a pályázatban szereplo értékek módosítása nélkül, eredeti összegben ítélt meg  39 636 400,-  Ft értéku támogatási jogosultságot a részünkre. 
        
               

A támogatási okirat birtokában kezdodtek meg a kivitelezokkel a konkrét kivitelezési- és ártárgyalások és igen kemény alkukat követoen a szerzodések is megkötése is megtörtént. A tartályok alapozási munkálatait a dabasi székhelyu GORDIUSZ Kft., a tartályok elkészítését és helyszíni szerelését a ceglédi székhelyu SZIGMA SISTEM  Kft., míg az elektromos csatlakoztatás kiépítését és az üzemirányítási rendszer szállítását, beüzemelését a kecskeméti székhelyu MIMIKRON Kft. nyerte el. Az építészeti tervezési és hatósági feladatok elvégzését Molnár János építész (GORDIUSZ Kft.), a technológiai tervezést pedig Mondik Zsolt okleveles gépészmérnök (ABRAZIV Kft.) végezhette el.

A szükséges hatósági engedélyek és konkrét muszaki- és kivitelezési tervek alapján 2009. június vége és 2009. októbere közepe közötti idoszakban megtörtént az alapozás, a tartályok helyszíni szerelése és összekötése a meglévo anyagtovábbító rendszerrel. Mindezen folyamatok végzése alatt az üzem teljes kapacitásával termelt, mint ahogy azt az elozetes menetrend szerint kalkuláltuk. Az építészeti-és szerelési munkálatok befejezését követoen 2009. október 12-e és október 25-e közötti üzemi leállás idoszaka alatt került sor az elektromos csatlakoztatásra, az új tartályoknak és gépi berendezéseknek valamint az üzemirányító rendszernek a technológiai folyamatba állítására, ezt követoen pedig az egy hétig tartó próbaüzemelésre.  2009. Október 25-én az eredeti terveknek megfeleloen sor került a teljes vertikum üzemszeru átadására és átvételére, szakhatósági engedélyezésére.

A teljes kivitelezési és beüzemelési idoszakot követoen 2009. november 2-án került sor a támogatási kifizetési kérelem összeállítására és annak az MVH illetékes területi szervezeti egységéhez történo benyújtására. A benyújtott kifizetési kérelmünk ellenorzése 2010. Január 19-20-án megtörtént. A helyszíni szemle alkalmával az MVH illetékes szakemberei tételes szemrevételezéssel, valamennyi géprol és projektelemrol több fényképpel valamint tételes számla- és egyéb bizonylat ellenorzésével készítették el az ellenorzés záró jegyzokönyvét, amely számunkra és terhünkre szólóan elmarasztaló kitételt nem tartalmazott!

Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult e beruházás megvalósításához!

Duchaj Sándor
pénzügyi vezeto
Vitafort Zrt.