Hírek > Élelmezésbiztonsgág

2020 maj 19


Az Európai Unió agrárminiszterei 2014. szeptember 28-30. között Milánóban tanácskoztak az olasz EU-elnökség szervezésében az élelmezésbiztonságról.

A magyar tárcavezető kiemelte a vízkincs és a talaj védelmének stratégiai fontosságát. A FAO által meghirdetett „2015 a talaj nemzetközi éve” elnevezésû kezdeményezést Magyarország is támogatja, és megfelelő súllyal kezeli a talajvédelem kérdéskörét mind a szakterületi stratégiák, mind a jogszabályok megalkotása terén.

Megoldásra vár továbbá az élelmiszerlánc egyes fázisaiban keletkező veszteségek, valamint az élelmiszerpazarlás megszüntetésének kérdése. Az egyre rövidebb élelmiszerlánc kialakulását ösztönző intézkedések kidolgozása, a helyben előállított élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése, és a termelői piacok további térnyerése hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és a tudatos élelmiszerfogyasztás elterjedéséhez. A mezőgazdasági terményárak időszakosan fellépő erős áringadozása ellen koordinált fellépés indokolt. A nemzetközi kereskedelem jobb átláthatósága hozzájárulhat a mezőgazdasági terményekkel való spekuláció visszaszorításához.

Magyarország kifejezett közép- és hosszú távú stratégiai célja, hogy növelje hozzájárulását a hazai és globális élelmezés biztonsághoz. A magyar kormány számos intézkedést hozott az elmúlt években az élelmiszer áringadozástól való függőségünk csökkentésére, a helyi élelmiszer termelés és fogyasztás ösztönzésére, a helyi piacokon való értékesítés arányának ösztönzésére, az egészséges és tápláló helyi élelmiszereknek a közétkeztetésben való bevezetésére. A családi gazdálkodók kedvezőbb helyzetbe hozása, piacra jutásuk biztosítása, termelési potenciáljuk növelése fenntartható módon elősegítheti az élelmiszerkereslet kielégítését, és ennek révén hozzájárulhat a szegénység és vidéki munkanélküliség csökkentéséhez.

A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy bővíteni kell a termelők szakmai ismereteit, erősíteni a termelői szervezeteket, amelyek képesek hozzájárulni a helyi és regionális piacok fejlődéséhez, és lehetőséget adnak a kutatás-fejlesztésre is. Fazekas Sándor kiemelte, hogy az új technológiákat az EU által is elismert elővigyázatossági alapelv betartása mellett kell használni, a világ élelmezési problémái genetikailag módosított szervezetek alkalmazása nélkül is megoldhatóak. Rövid távú, sok esetben csupán vélt, nem valós hasznok érdekében nem szabad hosszú távon szükségtelen kockázatokat vállalni.

Forrás: FM Sajtóiroda

Egervári Ildikó
marketing és kommunikáció
Vitafort Zrt.