Hírek > Dr Gregosits Balázs kinevezése

2020 maj 19


2013. január 1-től új igazgató áll a Vitafort Zrt kutatás-fejlesztési osztályának élén. Dr Gregosits Balázs kutató-fejlesztő mérnök kinevezésével vállalatunk többéves intenzív és innovatív fejlesztési tevékenységének  kiteljesedése követhető nyomon, amely mára vitathatatlanul az egyik meghatározó eleme sikereinknek és fejlődésünknek.

Dr Gregosits Balázs szakmai elismerésének fontos állomásán felidézi az eddig vezető utat:

"A Vitafort Zrt.-nél 2007 novembere óta dolgozom. A nappali doktorandusz képzést követően az egyetem után ez az első munkahelyem. A kezdetektől elődöm, Dr. Koppány György kutatás-fejlesztési igazgató irányítása alatt végeztem és végzem azóta is a K+F részleg teendőit. Kinevezésemmel egyidejûleg ő lett cégünk tudományos igazgatója, s a kutatás-fejlesztési stratégia döntéshozóinak meghatározó tagja.

A jövőben továbbra is nagyon fontosnak tartom a gyártmány-, és termékfejlesztés szoros összefonódását a gyakorlattal, hiszen ennek hiányában hosszútávon az eredményes innovatív fejlesztő munka szinte elképzelhetetlen.
A jelenlegi kiélezett piaci viszonyok között meghatározó a hazai és nemzetközi környezet alapos ismerete, az új és meglévő termékek, alapanyagok, kiegészítők, melléktermékek, technológiák ismerete a versenyképesség megtartása érdekében, továbbá a saját termékink mellé helyezett különböző szakmai/telepi szolgáltatások fejlesztése is.
A pályázati lehetőségek mindig új teret biztosítanak a friss és lehetőség szerint ökonómiai szempontból is kedvező fejlesztések térnyeréséhez, azok szakmai kimunkálásához. Ennek kialakult gyakorlatát is érdemes a jövőben kellő aktivitással folytatni"

                            

Egyetemi tanulmányait a Szent István Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának hallgatójaként kezdte és 2004-ben szerezte meg okleveles agrármérnök diplomáját. Az egyetemi évek alatt 18 hónapot Németországban töltött ösztöndíjasként. Közel két hónapig Brazíliában mezőgazdasági tanulmányúton vett rész. Hat hónapot a Wageningeni Egyetemen, Hollandiában ösztöndíjasként végzett, majd két hónapos tanulmányi ösztöndíjjal az ausztriai BOKU egyetem kurzusaiba kapcsolódott be.


2004-től 2007-ig a Szent István Egyetem Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola doktori (PhD) ösztöndíjas hallgatója, kutatásait a házityúk zsíranyagcserével kapcsolatos speciális területén, a karotinoid metabolizmussal összefüggésben végezte Dr. Bárdos László egyetemi tanár irányításával, majd 2011-ben szerezte meg a tudományos fokozatot.   Tudományos közleményeinek folyóiratban megjelent száma 4, konferencia kiadványban teljes terjedelemben megjelent közleményeinek száma 5, konferencia előadásainak száma 12, egyéb publikációk száma 4. Kutatási eredményeit számos nemzetközi és hazai fórumon, konferencián ismertette, illetve kiadványban tette közzé. Tagja a World's Poultry Science Association szervezetnek.

Német nyelvből felsőfokú „C” típusú, angol nyelvből szakmai középfokú és olasz nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgákkal rendelkezik.

Balázs 2007-től a VITAFORT Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. kutatás-fejlesztési osztályának fejlesztő mérnöke. Feladatai közé tartozik szarvasmarha, sertés és baromfi takarmányok fejlesztése, ahol az elsődleges szempont a termékek élettani, technológiai valamint minőségi célkitûzéseinek megvalósítása. A Vitafort Zrt. kutatás-fejlesztési tevékenységével kapcsolatos telepi, technológiai kísérleteinek megszervezésével, irányításával és kiértékelésével, valamint a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésével, illetve elnyert pályázatok szakmai megvalósításával foglalkozik. Részt vesz a hazai és külföldi (pl. az In Vivo NSA francia társtulajdonos cég) kutatóintézetekkel és egyetemekkel való szoros együttmûködés fenntartásában, illetve minőségügyi, takarmány-, valamint élelmiszer biztonsági kérdésekben is aktív szerepet vállal.

Munkájához sok sikert kívánunk!

Vitafort Zrt. vezetősége