Hírek > A VHT levele a takarmányhelyzettel összefüggésben

2020 maj 19


"A VHT Dr Fazekas Sándor Miniszter Úrnak írt levele a takarmányhelyzettel összefüggésben
Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor úr
Miniszter

 

B u d a p e s t

Tisztelt Miniszter úr!

A sertés termékpályán muködo termeloi kört az elmúlt hónapokban olyan környezeti hatások érték, amelyek kormányzati segítség nélkül tevékenységük megszüntetéséhez fognak vezetni.

Az idojárás okozta katasztrófák következtében jelentosen csökkent a kontinens egészén a takarmánynövények termelése, és a termésátlagok is. Keresleti piac alakult ki, ami drasztikus áremelésben jutott kifejezésre. Egy év alatt a 35 Ft/kg átlagár 65 Ft/kg-ra emelkedett, közel megkétszerezodött.

A vágósertés eloállítás meghatározó költsége, cca. 65 %  a takarmányköltség. A takarmányár minden 1 Ft-os növekedését cca. 0,7 Ft éloállat ár növekmény tudja ellentételezni.

Ezzel szemben  vágósertés felvásárlási árcsökkenés következett be, elsosorban – a Németországban kirobbant dioxin botrány következtében -  a  sertéshús iránti fogyasztói bizalom megingása miatt. Ennek következményeként termelok vesztesége olyan mértéket öltött, hogy – tagjaink jelzése alapján – nem tudják megvásárolni a szükséges takarmány mennyiséget, folyamatosan állnak le a szaporítással és megkezdodött a kocaállomány kivágása is.

Információnk szerint van még lehetoség országon belül takarmány vásárlásra, azonban a termelok finanszírozási képessége nullifikálódott. Eredménytartalékuk nincs, de hitelképességük is minimális. Állami segítség nélkül, egyetlen út van számukra: gazdasági tevékenységük felszámolása.

Hazánkba jelenleg közel 1 millió darab élosertés érkezik külföldrol, hús-húskészítmény behozatalunk pedig - éloállat darabban kifejezve - megközelíti a 1,5 millió darabot. Így élve illetve frisshús, és húskészítmény formájában 2,5 millió darab éloállatnak  megfelelo behozatalra van szükség, a bel- és külpiaci igények kielégítéséhez. A feltüntetett import volumen megközelíti a jelenlegi hazai termelés nagyságrendjét.

Ezek a körülmények is alátámasztják a Kormány azon törekvéseit, ami az állatállomány növelésére irányul, így nem engedheto meg, a hazai sertésállomány csökkentése sem, sot annak jelentos növelése kívánatos. Az ágazat megmentése azonnali beavatkozást igényel, melyre javaslatunk az alábbi:

A termelo forgóeszköz hiányának enyhítése a legfontosabb feladat. Ezért szükséges:

  • A 2010. évi tevékenység után a 140/2007. FVM rendeletben szabályozott és MVH határozattal alátámasztott  állatjóléti támogatások kifizetésének azonnali megkezdése,

  • A 2011. évi agrárköltségvetés az állatjóléti támogatások fenntartását tartalmazza, 2010. évi nagyságrendben. A rendelet változtatásaként javasoljuk, hogy ezen támogatás  kifizetése ne a következo évben történjen meg, hanem a tárgyévben havi rendszerességgel valósuljon meg, hiszen a termelés során felmerülo költségeket is havi gyakorisággal kell kifizetni.

 A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács vezetése a tagság tájékoztatása alapján fenti javaslatok  gyors megvalósítását tartja elsodlegesnek, melyhez ezúton is kérjük Miniszter úr soron kívüli intézkedését.

A hazai sertés állomány stabilizálása, illetve növelése a termékpályát átfogó stratégia kidolgozását teszi szükségessé kormányzati szinten is, mely munka megkezdodött, és amihez szervezetünk is hozzá kíván járulni, egy átgondolt és egyeztetett eloirányzat elkészítésével.

Budapest, 2011. február 7.

Tisztelettel

Dr Németh Antal
Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
elnök

"


Forrás
: vht.hu