Hírek > A minisztérium kiáll a gazdák mellett

2020 maj 19


A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye a mezogazdaságot sújtó vis maior esetek kezelésérol.
A minisztérium kiáll a gazdák mellett, és a felvásárlókat felszólítja a törvény betartására.

A minisztérium kiáll a gazdák mellett. Vis maior igazolással rendelkezo gazdákat polgári perben sem lehet meghurcolni. A Vidékfejlesztési Minisztérium elfogadhatatlannak tartja, hogy egyes terményfelvásárlók figyelmen kívül hagyják a magyar gazdákat sújtó vis maior helyzetet, és kötbért követelnek tolük.  

A minisztérium információi szerint egyes terményfelvásárlással foglalkozó vállalkozások nem fogadják el a gazdák vis maior (szélvihar, jégeso, belvíz, árvíz) igazolását, és kötbér megfizetését, illetve terményt követelnek a velük szerzodésben álló gazdálkodóktól. A termelok emiatt a fizetésképtelenség határára sodródnak, hiszen a termésük nagy része, de akár teljes mennyisége is megsemmisült.

                                                      
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium tudatában van annak, hogy egyedi szerzodések megítélése a bíróság, vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, azonban jogot formál arra, hogy amennyiben agrárpolitikai célkituzéseivel ellentétes kereskedelmi gyakorlatról szerez tudomást, álláspontját a széles nyilvánossággal is megismertesse.
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium – az érintett gazdák, gazdálkodók kérésére – ismételten kinyilvánítja azon álláspontját, miszerint a vis maior igazolással rendelkezo gazdákat, gazdálkodókat, valamint az igazolásokban megjelölt területeket nemcsak a támogatások igénybevételével összefüggo, hanem más – ide értve a polgári jogviszonyokat is – eljárásokban is vis maior esemény által sújtott gazdának, gazdálkodónak, valamint területnek tekinti. Ezt a minisztériumi álláspontot a bírói gyakorlat is alátámasztja.
 
A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz számos bejelentés érkezett arról, hogy az idén, tavasszal a felvásárlók  a 2010. évi termésre úgy kötöttek adásvételi szerzodést, hogy az áru valójában még meg sem termett. A Ptk. rendelkezései értelmében a szerzodéseket nem elnevezésük, hanem tartalmuk alapján kell megítélni. Ebben az idopontban az érintettek a kereskedelmi gyakorlat szerint 2010. évi termésu gabonafélékre legfeljebb szállítási, vagy mezogazdasági termékértékesítési szerzodést köthettek volna.
 
Információkat kaptunk arról is, hogy több felvásárló a nem teljesíto gazdákat, gazdálkodókat kötbér megfizetésére kívánja kötelezni.  A Ptk.246.§ (1) bekezdése értelmében kötbér csak a kötelezettnek felróható magatartás esetén követelheto. Az igazolt vis maior eset mentesíti a kötelezettet a kötbér megfizetése alól.
 
Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy amennyiben a vis maior miatti károkozás csak a termés egy részét érintette, az érintett gazdáknak, gazdálkodóknak szerzodéseiket arányosan  teljesíteniük kell.


Forrás:
Vidékfejlesztési Minisztérium honlapja