Hírek > „A holnap technológiájának alakítása: út egy nyereséges jövő felé”.

2020 maj 19


„A holnap technológiájának alakítása: út egy nyereséges jövő felé”
.
16 előadó, 26 város, 3 hét: az Alltech 26. Európai előadó körútján  egyetlen célt fogalmaz meg:
kijelölni a nyereséges jövő felé vezető utat

Általánosságban megállapítható, hogy manapság napról napra új technológiák jelennek meg, a világ országainak gazdasága többé már nem stabil, a klíma változóban van, a kormányok pedig világszerte új rendeleteket fogalmaznak meg az üvegház hatású gázok kibocsátásának mérséklése érdekében. E változások mindent érintenek, az üzletvezetéstől kezdve a takarmány összetevőkig. Ugyanakkor a Föld népessége egyre nő, a mezőgazdasági termékek iránti kereslet pedig napról napra fokozódik. Az emberek agráriparral szembeni elvárásai szintén megváltoztak: a mezőgazdaságról folytatott beszélgetések során a médiában gyakran hallunk olyan kifejezéseket, mint a „fenntarthatóság” és a “széndioxid lábnyom”.

Az Alltech e forradalmi változásokra összpontosítva alakította ki 26. Európai Előadó Körútjának tematikáját, melynek központi témája:  „
A holnap technológiájának alakítása: út egy nyereséges jövő felé”.

Budapestre március 19-én Münchenből érkezett az Alltech előadócsapata. Az évről évre megrendezett, professzionális, inspiráló és gondolatébresztő előadásokon a Vitafort Zrt-t. a Kutatási-fejlesztési,- Marketing és Kommunikációs osztály valamint értékesítési és szaktanácsadói képviselték.

                                     

A modern technika vívmányait nem nélkülöző előadóteremben Dr. Pearse Lyons, az Alltech elnöke és alapítója videoüzenetben üdvözölte a meghívottakat.
                        „A változások már elkezdődtek, és nem fognak lelassulni. Az üzemanyagok, az élelmiszerek és más árucikkek iránti világméretû kereslet a világ népességének és vagyonának növekedésével párhuzamosan tovább nő majd. Ha versenyképesek akarunk maradni, fel kell karolnunk az ágazatunkon belüli forradalmian új vívmányokat”  Ágazatként és jó állampolgárként egyaránt az a feladatunk, hogy most foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, a világunkat öröklő generációk érdekében.” - fogalmazta meg üzenetében Dr. Lyons.
                                               
A magyarországi jelenlétének
20. évfordulóját idén ünneplő Alltech Hungary Kft. nevében Helembai Jenő, az Alltech Hungary Kft ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd átadta a szót az előadóknak.

                                              


  Innovatív technológia: programozott takarmányozás, epigenetika, alga takarmányozás
Az Európai Előadó Körúton egy sor új technológia került bemutatásra, a programozott takarmányozástól kezdve az epigenetikán át az alga takarmányozásban való felhasználásáig.

Bemutattásra került néhány, a gyakorlatban már bevált program is, mint például az
                                      Angus hízómarha takarmányozási program.
                                             
Szó volt arról is , hogy az online és társadalmi média egyes eszközei – mint például az Alltech Ag Network – hogyan használhatók fel az üzenet fogyasztókhoz való eljuttatása érdekében. Mindezek az új eszközök kulcsszerephez jutnak az ágazat jövőjének alakításában.                                                                                                        

Hogyan haladhat előre az agráripar saját jövőjének meghatározása felé?
A világ népessége hihetetlen mértékben nő, ezért az embereknek és a gazdasági ágazatoknak egyaránt innovatív ötleteket kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy megfelelő terveket készítsenek a jövőre. E jövő alakításában a mezőgazdaság óriási szerepet játszik majd, mivel a termelőknek meg kell birkózniuk azzal a kihívással, amit a világ robbanásszerûen növekvő – és az előrejelzések szerint 2050-re 9 milliárdot elérő – népességének élelmezése jelent, miközben foglalkozniuk kell a csökkenő erőforrások és a környezetvédelmi aggályok jelentette problémákkal is. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) jelentése szerint e népesség élelmezéséhez 2050-re meg kell kétszerezni a világ élelmiszertermelését annak érdekében, hogy a tömeges éhezést elkerüljük. Az Alltech szerint e cél csak technológiai fejlesztésekkel érhető el.

Igény van az élelmiszertermelés fenntarthatóságát biztosító forradalmian új ötletek kidolgozására és arra, hogy piacorientált üzleti stratégiákat, agráripari képzési programokat és tudományos kutatási eredményeket osszunk meg egymással. Ezek segítenek abban, hogy technológiai megoldásokat dolgozzunk ki az ágazatunk előtt álló problémákra. „Van néhány fantasztikus új lehetőség, melyeket az agráripar megragadhat, és mi kötelességünknek érezzük, hogy másokkal is megosszuk ezeket a megoldásokat” – jelentette ki Patrick Charlton, az Alltech nemrégen kinevezett új európai alelnöke, aki március 15-i kokárdával szimbolizálta az agrárforradalom jelentőségét.

                                 

Forrás: Alltech Hungary Kft.