Hírek > A genomikai szelekció a húsmarha tenyésztésben

2020 maj 19


A genom működésének, szerkezetének és kölcsönhatásainak és az ezekhez tartozó módszerek tanulmányozása. A genom egy faj teljes genetikai információja. A genomika felhasználja a mendeli-, a molekuláris-, a kvantitatív-, az evolúció- és populációgenetika tudományterületeit is.
Egy francia kutatás a limousin marhák genomjáról

Franciaországban már 10 éve folyik kutatás a limousin húsmarhák genomikai szelekciójáról. Egy francia kutató csoport 22 ezer limousin marha genomját analizálta, ahol az állatok, illetve azok ivadékainak teljesítménye is ismert volt. A tanulmány során a DNS bázispárjait vizsgálták. Genetikai markerekkel (chipekkel) meghatározták a pontmutációk - vagy snp-k (standard nukleotid poliformizmusok) -
megfelelő pontjait, ezáltal információt kaptak arról a hét legfontosabb tulajdonságról, amely az állat termelő kapacitását képes megbecsülni. A becslés a származási és egyéb tulajdonsági komponenseket nem veszi figyelembe, kizárólag az adott állatra vonatkozó DNS analízist és az 54 ezer bázispár elemzését foglalja magába.

A hét legfontosabb tulajdonság a könnyű ellést, növekedési erélyt, rámát, csontfinomságot, izmoltságot, duplaizmoltságot, szarvatlanságot, medence nyitottságot és tőgyalakulást foglalja magába.

A becslések pontossága különböző, minél több gén határoz meg egy tulajdonságot, annál nehezebb megállapítani az adott tulajdonságot, illetve minél több referencia adat áll rendelkezésre, annál megbízhatóbbak a számítások.